Din redovisningsbyrå i Malmö och Lund

Löpande Bokföring


Löpande bokföring kula redovisningsbyrå

Vill du ha mer tid till det som är viktigt i din verksamhet?

Hos oss kan du få hjälp med alla delar av den löpande bokföringen. I slutet av varje period kontrollerar vi alla balanskonton och analyserar ditt resultat och gör återrapportering, ett bra underlag för dina ekonomiska beslut. Vi ger dig inte bara rätt siffror i rätt tid.

Du väljer naturligtvis själv vad du vill ta hjälp med och vad du vill och kan göra själv!

 

Redovisning

 • Löpande bokföring
 • Löpande resultatuppföljning

Dina kunder

 • Fakturering
 • Kundreskontra
 • Påminnelser, dröjsmålsräntefakturering, betalningsförelägganden

Dina leverantörer

 • Leverantörsbetalningar
 • Leverantörsreskontra

 Statistik

 • Lönestatistik
 • Rapportering till Statistiska Centralbyrån

 Skattedeklarationer

 • Momsdeklaration
 • Arbetsgivardeklaration
 • Periodisk sammanställning

Din personal (inkl dig själv om du är anställd av ditt företag)

 • Löneberäkningar
 • Kontrolluppgifter till Skatteverket
 • Årsuppgift till Fora etc